Photo du produit
  • Photo du produit
  • Photo secondaire du produit

De Landingsstranden

QUELLIEN Jean -

16,97 €
Quantité

Sainte-Mère-Église, Pointe du Hoc, Ouistreham, Omaha Beach, Pegasus Bridge, Arromanches … stuk voor stuk namen die op 6 juni 1944 de geschiedenis ingingen en altijd in ons geheugen blijven gegrift. Op díe dag zetten de Geallieerden, na vier lange bezettingsjaren, voet op Franse bodem om de Duitse bezetters via Operatie Overlord de beslissende slag toe te brengen. 

Deze eerste stap naar de bevrijding van West-Europa - de landingen in Normandië – zal altijd een prominente plaats innemen onder de meest veelbewogen gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag herinneren diverse gedenktekens en monumenten, bunkers van de Atlantische Muur, overblijfselen van kunstmatige havens en militaire begraafplaatsen ons aan de ongekende omvang en doorslaggevende betekenis van de oorlogshandelingen die zich hier in de zomer van 1944 hebben afgespeeld.

Dit rijk geïllustreerde boekwerk, compleet met documenten en kleurenfoto’s uit die periode, biedt inzicht via een reis langs alle sectoren en locaties. Naast de legendarische landingsstranden van D-Day passeren ook minder bekende locaties de revue. Verder is het boek voorzien van originele kaarten, een aantal inkijkjes met gedetailleerde omschrijvingen en vogelvluchtpagina’s voor specifi eke steden en locaties. Tevens bevat het een overzicht van talrijke musea, die de komst van geïnteresseerde bezoekers altijd weten te waarderen.

Langue
Nederlands
Type
Livre
Format
200 x 265 mm
Pages
132 pages
ISBN
978-2-8151-0671-9
Produits de QUELLIEN Jean
Tout afficher
Produits de la même catégorie
Tout afficher